Urban Apotheosis, Acrylic on masonite, 38 x 26
Mounted on steamed oak frame.